Produkčná škôlka

Všeobecné informácie:

Naša produkčná škôlka je situovaná v obci Veľký Biel, v areáli spoločnosti Plantago, kde na ploche 11 ha pre Vás pestujeme stále sa rozširujúci sortiment vzrastlých listnatých stromov, konifer, vždyzelených a listnatých drevín vo voľnej pôde, ktoré expedujeme v zemných baloch a drevín v kontajneroch, pričom sa snažíme zdokonaľovať technológie pestovania a tak dosahovať čo najlepšiu kvalitu našich výpestkov. Od roku 2010 sledujeme nárast záujmu o naše výpestky a to je pre nás najväčšou odmenou.

Vzrastlé listnaté stromy v našej škôlke:

Stromy sú pestované vo voľnej pôde a sú expedované so zemným balom. Majú založené korunky vo výške 2,2 m (podchodná výška) okrem niektorých kultivarov s úzkou stĺpovitou korunou, ktoré sú zavetvené od zeme. Stromy sú podrezávané v pravidelných intervaloch , prihnojované, ošetrované a pod pravidelnou zálievkou. Predaj stromov z voľnej pôdy je realizovaný v mesiacoch január, február, marec, november a december, pričom podmienkou pre dolovanie je prechod stromov do vegetačného kľudu, čo je po opade listov.


Pre aktuálnu ponuku je potrebné kontaktovať nás mailom, alebo telefonicky!

Pre rýchlejšie vybavenie dopytu, prosíme o uvedenie veľkostí a počtov dopytovaných druhov. 


Kontakt:
Tomáš Mičian
Vedúci predaja
Tel.: +421 905 811 777
E-mail: mician@plantago.sk